Dự án

Khách sạn 4 sao - Silk Path Hàng Bông

Chủ đầu tư

Công ty CP Hóa chất nhựa

Tổng mức đầu tư

180 tỷ