Dự án

Khách sạn Hoàng Nhâm 
Thành phố Lai Châu

Chủ đầu tư

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Hoàng Nhâm

Tổng mức đầu tư

200 tỷ