Dự án

Văn phòng & căn hộ cao cấp Vbuilding

Chủ đầu tư

Công ty TNHH dịch vụ đầu tư Vinh Hạnh

Tổng mức đầu tư

200 tỷ