Dự án

Công trình giàn treo đỗ xe
Phố Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Chủ đầu tư

Công ty TNHH MTV khai tác điểm đỗ xe Hà Nội

Tổng mức đầu tư

100 tỷ