Dự án

Tòa nhà văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê IDC

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần tập đoàn IDC

Tổng mức đầu tư

80 tỷ