Dự án

Dung Hòa Palace
Số 9 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Dung Hòa

Tổng mức đầu tư

80 tỷ