Dự án

Khách sạn Angle Palace 3 sao

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Dịch vụ giải trí và Thương mại Phúc An

Tổng mức đầu tư

30 tỷ