Dự án

Khách sạn Silk Path Boutique- Hàng Khay

Chủ đầu tư

Công ty CP Khách sạn Silk Path

Tổng mức đầu tư

50 tỷ