Dự án

Khu nhà ở cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Hà Nội

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô

Tổng mức đầu tư

975 tỷ