Dự án

Công trình kho chứa hàng và bãi đỗ xe.

Chủ đầu tư

Chi nhánh Công ty TNHH TM Sơn Dương – TTDV Ôtô Long Biên

Tổng mức đầu tư

10 tỷ