Dự án

Tòa nhà Plaschem Tower

Chủ đầu tư

Công ty CP Hóa chất nhựa

Tổng mức đầu tư

150 tỷ