Dự án

Chung cư Ruby - CT1 - Lô CT1

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Thăng Long - Việt Nam

Tổng mức đầu tư

400 tỷ