Dự án

Chung cư Hòa Bình Green City

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Hòa Bình

Tổng mức đầu tư

2.500 tỷ