All for Joomla All for Webmasters

Dự án

Nhà máy sản xuất bao AD STAR Tú Phương

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Hóa chất nhựa

Tổng mức đầu tư

30 tỷ